Акціонерне товариство «Банк Авангард»

Приватним клієнтам

Платіжні послуги

Депозити

Авангард

Депозит “Авангард” з виплатою процентів в кінці терміну або щомісячно, річна процентна ставка та термін фіксовані, без права поповнення та дострокового повернення вкладу, мінімальна сума вкладу 50 000 грн., 1 000 доларів США, 1 000 євро.

Інформація щодо істотних характеристик вкладу (депозиту) «Авангард»

 

Авангард Плюс

Депозит “Авангард плюс” з правом поповнення, виплата процентів в кінці терміну або щомісячно, річна процентна ставка та термін фіксовані, без права дострокового повернення вкладу, мінімальна сума вкладу 50 000 грн., 1 000 доларів США, 1 000 євро.

Інформація щодо істотних характеристик вкладу (депозиту) «Авангард плюс»

 

Майже долар

Депозит Майже долар без права поповнення, розміщення вкладу/ повернення вкладу та процентів в кінці строку в гривнях за офіційним курсом НБУ, річна процентна ставка та термін фіксовані, мінімальна 1000 доларів США.

Інформація щодо істотних характеристик вкладу (депозиту) «Майже долар»

 

На вимогу

Депозит “На вимогу” з правом поповнення та часткового повернення вкладу, виплата процентів щомісячно, процентна ставка та термін вкладу не фіксовані, мінімальна сума вкладу не встановлюється.

Інформація щодо істотних характеристик вкладу (депозиту) «На вимогу»

 

Типові умови договору банківського вкладу та договори

Депозитний калькулятор

(калькулятор відображає інформацію щодо депозитів, якщо обрані параметри калькулятора відповідають можливим умовам розміщення депозиту)

Сума вкладу
Термін
МісяцівДнів
Термін (міс.)
118
Термін (днів)
130
Отримання відсотків щомісяця
НіТак

АВАНГАРД

Сума вкладу
Річна процентна ставка та термін
Фіксовані без права поповнення
Термін вкладу
ПРОЦЕНТНА СТАВКА (без урахування сплати податків, річних) %
ПРОЦЕНТНА СТАВКА (з урахування сплати податків, річних) %
Сума доходу
(до оподаткування)
Сума податків
(ПДФО+Військ.збір)
Сума доходу
(після оподаткування)

АВАНГАРД ПЛЮС

Сума вкладу
Річна процентна ставка та термін
Фіксовані з правом поповнення
Термін вкладу міс.
ПРОЦЕНТНА СТАВКА (без урахування сплати податків, річних) %
ПРОЦЕНТНА СТАВКА (з урахування сплати податків, річних) %
Сума доходу
(до оподаткування)
Сума податків
(ПДФО+Військ.збір)
Сума доходу
(після оподаткування)

МАЙЖЕ ДОЛАР

Сума вкладу
Річна процентна ставка та термін
Фіксовані без права поповнення
Термін вкладу міс.
ПРОЦЕНТНА СТАВКА (без урахування сплати податків, річних) %
ПРОЦЕНТНА СТАВКА (з урахування сплати податків, річних) %
Сума доходу
(до оподаткування)
Сума податків
(ПДФО+Військ.збір)
Сума доходу
(після оподаткування)

Приклад розрахунку умов по депозиту носить виключно інформаційний характер і не є публічною офертою.

Попередження:

1. Наслідки для Клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним обов’язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги: За Банківською послугою щодо розміщення банківського вкладу Банк зобов’язується відкрити Клієнту Вкладний рахунок, прийняти від Клієнта Вклад у безготівковій формі, виплатити Клієнту суму Вкладу та проценти на Вклад на умовах та в порядку, установлених договором. За Банківською послугою щодо відкриття банківського рахунку Банк зобов’язується відкрити Клієнту Поточний рахунок, приймати і зараховувати на рахунок грошові кошти, що надходять Клієнту, виконувати розпорядження Клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з рахунка та проведення інших операцій за рахунком відповідно до умов договору та вимог Законодавства. Прибуток, отриманий від вкладних (депозитних) операцій підлягає оподаткуванню податком на доходів, згідно чинного законодавства України. Якщо Клієнт отримує пільги або субсидії, то отримання додаткових прибутків може призвести до їх втрати. За невиконання або неналежне виконання взятих на себе зобов’язань за договором, Клієнт несе відповідальність в порядку і на умовах, обумовлених договором та/або Законодавством

2. Наслідки для Клієнта в разі його несвоєчасного звернення до банку щодо повернення грошових коштів, залучених за договором банківського вкладу (депозиту): Вклад буде продовжено на той же строк і на тих же умовах, на яких був внесений згідно умов договору на розміщення вкладу, за винятком процентної ставки, яка буде встановлена на рівні, що діє в Банку на дату продовження вкладу. У разі відсутності або скасування пролонгації (згідно з умовами договору), сума вкладу з нарахованими відсотками буде виплачена на рахунок, що вказаний в договорі.

3. Банку забороняється вимагати від Клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку, спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання цих послуг (крім надання пакету банківських послуг).

4. Банк не має права вносити зміни в договори укладені з клієнтами в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.

5. Клієнт може відмовитися від отримання рекламних матеріалів за допомогою дистанційних каналів комунікації.

6. Додаткові та супутні послуги, пов’язані із наданням послуг із залучення банківського вкладу (депозиту) та/або відкриття банківського рахунку – відсутні.

7. Клієнт має право на відмову від договору про надання банківської послуги або достроково розірвати договір про надання банківської послуги, якщо таке право передбачено законом або договором.

8. Банк не здійснює випуск електронних платіжних засобів.

Порядок та процедура захисту персональних даних клієнтів (витяг)

 

Просимо Клієнтів Банку негайно інформувати Банк:

Інформація про механізми захисту прав споживачів фінансових послуг.