Акціонерне товариство «Банк Авангард»

FX FW сучасні інструменти хеджування

АТ «БАНК АВАНГАРД» пропонує сучасні інструменти хеджування валютних ризиків для корпоративних клієнтів, які здійснюють операції за зовнішньоекономічними контрактами.

Форвард, як угода між Клієнтом та Банком, яка засвідчує зобов’язання сторін щодо продажу, купівлі або обміну(конвертації) іноземної валюти за фіксованим у день укладення угоди курсом у визначений день у майбутньому, здійснюється Банком в USD, EUR, UAH.

Форвардний договір наддасть Вам можливість:

1) зменшити вплив коливань курсів валют

2) планувати грошові потоки, пов’язані з виконанням валютно-обмінних операцій

3) мати виключне право на придбання валюти за встановленим в договорі курсом